O tréningoch

OdporúčaniaChcete sa prísť pozrieť na tréning?
Pokiaľ sa chcete pozerať na priebeh tréningu, môžete. Len nám to prosím oznámte. Buď osobne, alebo nám môžete napísať aj na náš email.


Jedlo
Pred tréningom by sa nemalo jesť - minimálne - hodinu. Až sa to nedá dodržať, tak si treba dať niečo veľmi ľahké. Z osobných skúseností odporúčame toto pravidlo dodržiavať, bude sa Vám lepšie cvičiť.


Pitie
Na tréningu je povolené si doniesť vodu. Neodporúčame ale malinovky, sýtené nápoje alebo príliš sladké nápoje. Stačí čistá voda. Počas tréningu sa pokúšajte piť čo najmenej.


Predmety
Pred tréningom je potrebné si odložiť všetky náušnice, hodinky, retiazky, prstene a ostatné predmety, ktoré sa nosia. Mohli by sa roztrhnúť, poškodiť, alebo by mohli niekoho zraniť. Síce by bolo vhodnejšie až by spomenuté veci ostali doma, kde sa nestratia. Šatňa je počas tréningu zamknutá.


Hygiena
Je potrebné si doma popozerať ruky a nohy. Jednak či sú čisté a či nie je potreba ostrihať si nechty. Mohlo by dôjsť k úrazu.


Pred tréningom
Keď prídeme na miesto a šatňa ešte nie je ešte otvorená, slušne čakáme na príchod ostatných. Prípadné naháňanie sa a vykrikovanie bude rušiť ostatných čo majú krúžok, poprípade môže dôjsť k úrazu. A to nikto nechce. Keď sa otvorí šatňa, nájdeme si miesto kde si odložíme veci. V šatni sa prezlečieme do čistého úboru. Potom ako mladší cvičenci prejdeme do sály, kde sa bude cvičiť. Dospelý cvičenci medzičasom rozložia tatami. Je potrebné riadiť sa pokynmi starších.


Skorší odchod z tréningu
Kto potrebuje skôr odísť z tréningu, mal by si pýtať povolenie od trénera. To platí aj pre tých čo potrebujú ísť na WC alebo sa napiť. Bez povolenia trénera by sme nikdy nemali odísť z tatami.


Priebeh tréningovZačiatok tréningu
Na začiatku tréningu dá tréner znamenie, po ktorom sa všetci žiaci zoradia v seize (sed na pätách) Nasleduje relaxačné cvičenie, ktorým očisťujeme myseľ od ostatných vecí a pomaly sa sústreďujeme na tréning. Potom sa spoločne s trénerom ukloníme smerom k obrazu zakladateľa Aikida. Tým mu prejavujeme úctu a ďakujeme mu, že Aikido vymyslel. Potom nasleduje pozdrav úklonom navzájom medzi sebou. Znamená to že sme radi že spolu cvičíme. Ďalej nasleduje rozcvička. Po nej precvičujú kotúle, pády a cviky, ktoré nás majú naučiť správne sa pohybovať a používať naše telo.


Počas tréningu
Tréner predvedie techniku, ktorú cvičenci budú cvičiť. Počas tejto ukážky pozorne sledujeme jeho pohyby a snažíme sa zapamätať si čo najviac detailov. V žiadnom prípade sa nebavíme so susedom. Pokojne sedíme. Potom nás tréner vyzve aby sme začali cvičiť danú techniku. Vyberieme si partnera na cvičenie. Väčšina techník sa cvičí vo dvojiciach. Jeden z dvojice sa bráni a druhý útočí. Nazýva sa po japonsky tori (ten, kto hádže) a uke (ten kto útočí). Ani jeden z dvojice nie je dôležitejší. Tori sa učí techniky obrany a uke si precvičuje pády. Obaja sa pritom pravidelne striedajú. V aikide nikdy nestoja vo dvojici proti sebe protivníci, ale partneri. A títo partneri si navzájom pomáhajú aby sa mohli naučiť niečo nové. Počas cvičenia sa rozprávame medzi sebou čo najmenej. Ak neviete správne techniku urobiť, pozrite sa najprv ako ju cvičia ostatný. Pokiaľ to nestačí, choďte za trénerom a poproste ho, aby vám ju vysvetlil. Kričať na trénera cez celé dojo nie je zdvorilé.


Koniec tréningu
Na konci tréningu sa robia relaxačné dýchacie techniky a zopár strečingových cvikov. Potom nám tréner povie aby sme sa zoradili v seize oproti kamize. Nasleduje úklon s trénerom a úklon zakladateľovi Aikida. Takto si ďakujeme za tréning.


Po tréningu
Mladší cvičenci sa idú prezliecť. Starší cvičenci môžu ostať na tatamoch dlhšie a precvičovať si niektoré techniky. Keď sa mladší cvičenci prezlečú, starší cvičenci poukladajú tatami späť na miesto. Znova je dôležité aby mladší cvičenci nezavadzali. Pretože môže dôjsť k úrazu.


EtiketaPrečo?
Vzhľadom na to, že cvičíme japonské bojové umenie, mali by sme si osvojiť aj jeho základnú etiketu, lebo len tak sa ho môžeme naučiť. Aikido má ľudí okrem iného aj vychovávať v lepšie bytosti, takže osvojenie si etikety je potrebné.


Klaňanie sa
U Japoncov je zvykom klaňaním sa zdraviť, alebo aj prejaviť si úctu. Je to rýchle a jednoduché gesto, ktoré sa v Aikide často využíva.


Klaňanie sa
Kedy?
  • Pokloniť by sme sa mali pri vstupe do dojo (miesto kde sa cvičí) a odchode z dojo.
  • Ďalej by sme sa mali pokloniť pri vstupe na tatami a odchode z tatami smerom k obrazu zakladateľa Aikido.
  • Na začiatku tréningu a na konci tréningu sa úklonon v seize (sed na pätách) zdravíme navzájom s trénerom.
  • Pred cvičením techniky z partnernom sa tiež ukloníme navzájom. Takto si dávame najavo že chceme spolu cvičiť.


Ticho
Počas tréningu sa rozprávame s partnerom čo najmenej a čo najtichšie to ide. Nechceme predsa rušiť ostatných pri cvičení. Je ďalej samozrejmé, že počas predvádzania techniky trénerom sme úplne ticho a pozorne sledujeme každý jeho pohyb.


Zdroj Aikido šlabikár